Nieuws & publicaties

Nieuws
  • Bijdrage Lustrumbundel Vereniging voor Financieel Recht getiteld ‘Alternatieve financieringsvormen’ De kredietcrisis en de aanscherping van kapitaaleisen die op kredietinstellingen van toepassing zijn, resulteerde vanaf 2008 in het opdrogen van beschikbaar financieringskapitaal voor de reële economie. Nieuwe, innovatieve, partijen sprongen in het ontstane gat door de steeds groter wordende financieringsvraag in te vullen via niet-bancaire alternatieve financieringsvormen. Aangewakkerd door technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die …
  • Reactie (in het Engels) FG Lawyers – Consultatie Europese Commissie t.a.v. Europees wettelijk kader voor financial-return based crowdfunding De Europese Commissie heeft onderzocht in een zogenaamde ‘inception impact assessment’ of het wenselijk is om een Europees wettelijk kader te creëren voor crowdfunding platformen waarbij de geldgevers een financiële tegenprestatie ontvangen van de geldvrager op de investering die zij doen via het crowdfunding platform. Dit kunnen crowdlending platformen zijn en crowdinvesting platformen. De Europese …
  • Reactie FG Lawyers – Consultatie Nederlands wettelijk kader crowdlending platformen Naar aanleiding van de wetgevingsbrief van de AFM heeft het Ministerie van Financiën een consultatie uitgeschreven voor het creëren van een wettelijk kader voor crowdlending platformen. Crowdlending platformen opereren momenteel op grond van een ontheffing voor het verbod om te bemiddelen bij het aangaan van leningen tussen een onderneming en particuliere beleggers. De ontheffing houder …
  • Reactie (in het Engels) FG Lawyers – Fintech Consultatie Europese Commissie FinTech’ is één van de ‘buzz words of today’. FinTech betreft de technologie gedreven innovatie binnen de financiële sector. FinTech resulteert veelal in disintermediatie omdat onderdelen in de waardeketen rondom financiële dienstverlening efficiënter worden gemaakt, evenals gebruiksvriendelijker, goedkoper en meer toegesneden op de wensen van de klant met behulp van technologische ontwikkelingen. De Europese Commissie …
  • Publicatie van de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft – verhoging van de vrijstellingsgrens. Op 6 september jl. is de definitieve tekst van de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd. De wijzigingen treden op 1 oktober 2017 in werking. Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen treft u hieronder: Verhoging van de vrijstellingsgrens van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen. Vanaf 1 oktober 2017 zijn aanbiedingen waarvan de waarde niet …
  • Reactie FG Lawyers – Consultatie document Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht van €2.5 miljoen naar €5 miljoen FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het consultatiedocument ‘Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft’. In het consultatiedocument wordt voorgesteld om de vrijstellingsgrens te verhogen van €2.5 miljoen naar €5 miljoen. Om te kunnen vertrouwen op de vrijstellingsgrens worden tevens aanvullende voorwaarden voorgesteld. Zo dient de AFM vooraf op een relatief uitgebreide wijze geïnformeerd …
  • Sanne Machiels voegt zich bij FG Lawyers We zijn verheugd om vanaf 1 juli onze nieuwe medewerker, Sanne Machiels, te verwelkomen bij FG Lawyers. Sanne heeft een kleine vijf jaar als advocaat gewerkt bij CMS Nederland en was sinds 2015 werkzaam bij American Express, waar zij zich als bedrijfsjurist voor de Nederlandse vestiging van American Express onder meer bezighield met betaalproducten en …
  • Reactie FG Lawyers consultatie document met betrekking tot al dan niet volledige herziening van de Wet op het financieel toezicht FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het consultatie document ‘herziening Wet op het financieel toezicht’. Onze reactie treft u hier: Reactie FG Lawyers – Consultatie document Herziening Wet op het financieel toezicht.
  • Most important regulatory obstacles to cross border crowdfunding As part of the CMU Action Plan, crowdfunding is now on the radar of both the European legislator and the local legislators and regulators of the EEA Member States. It is generally believed that crowdfunding is one of the alternative manners to divide capital within the European Union to start-ups and SMEs. The recent report …
  • Reactie consultatie Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op de geconsulteerde concept Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties. Deze wet beoogt het beschermingsniveau voor (particuliere) beleggers in indirecte beleggingsstructuren gelijk te stellen ongeacht het type beleggingsproduct. De wet verschuift het toezicht van de aanbieder van beleggingsobjecten naar de beheerder ervan en introduceert een vergunningplicht voor beheerders van beleggingsobligaties. Het …