Nieuws & publicaties

Nieuws
  • Publicatie van de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft – verhoging van de vrijstellingsgrens. Op 6 september jl. is de definitieve tekst van de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd. De wijzigingen treden op 1 oktober 2017 in werking. Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen treft u hieronder: Verhoging van de vrijstellingsgrens van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen. Vanaf 1 oktober 2017 zijn aanbiedingen waarvan de waarde niet …
  • Reactie FG Lawyers – Consultatie document Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht van €2.5 miljoen naar €5 miljoen FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het consultatiedocument ‘Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft’. In het consultatiedocument wordt voorgesteld om de vrijstellingsgrens te verhogen van €2.5 miljoen naar €5 miljoen. Om te kunnen vertrouwen op de vrijstellingsgrens worden tevens aanvullende voorwaarden voorgesteld. Zo dient de AFM vooraf op een relatief uitgebreide wijze geïnformeerd …
  • Sanne Machiels voegt zich bij FG Lawyers We zijn verheugd om vanaf 1 juli onze nieuwe medewerker, Sanne Machiels, te verwelkomen bij FG Lawyers. Sanne heeft een kleine vijf jaar als advocaat gewerkt bij CMS Nederland en was sinds 2015 werkzaam bij American Express, waar zij zich als bedrijfsjurist voor de Nederlandse vestiging van American Express onder meer bezighield met betaalproducten en …
  • Reactie FG Lawyers consultatie document met betrekking tot al dan niet volledige herziening van de Wet op het financieel toezicht FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het consultatie document ‘herziening Wet op het financieel toezicht’. Onze reactie treft u hier: Reactie FG Lawyers – Consultatie document Herziening Wet op het financieel toezicht.
  • Most important regulatory obstacles to cross border crowdfunding As part of the CMU Action Plan, crowdfunding is now on the radar of both the European legislator and the local legislators and regulators of the EEA Member States. It is generally believed that crowdfunding is one of the alternative manners to divide capital within the European Union to start-ups and SMEs. The recent report …
  • Reactie consultatie Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties FG Lawyers maakte gebruik van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op de geconsulteerde concept Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties. Deze wet beoogt het beschermingsniveau voor (particuliere) beleggers in indirecte beleggingsstructuren gelijk te stellen ongeacht het type beleggingsproduct. De wet verschuift het toezicht van de aanbieder van beleggingsobjecten naar de beheerder ervan en introduceert een vergunningplicht voor beheerders van beleggingsobligaties. Het …
  • Reactie Discussiedocument AFM/DNB ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector’ De Nederlandse financiële toezichthouders, AFM en DNB, hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te onderzoeken op welke manier meer ruimte voor FinTech kan komen binnen het financieel toezichtrechtelijk kader. De toezichthouders hebben input uit de markt gevraagd op welke wijze het toezicht aangepast zou kunnen worden om op een verantwoorde manier innovatie in de financiële sector te …
  • Proud to have contributed to the CrowdFund RES Report – EU Horizon 2020 project We have the great pleasure to announce the publication of the research report CrowdFundRES, a review of crowdfunding regulation and market developments for renewable energy project financing in the EU. With the wonderful cooperation of the University of Groningen, we provided the contribution for the Netherlands. The aim of the research was to review the …
  • Crowdfunding Crossing Borders Crowdfunding is here to stay. Its exponential growth (in Europe doubling every year) shows that the market is seriously looking into new financing alternatives. Crowdfunding platforms pop up all over the place and are expanding rapidly. Inherently, the platforms, as well as the investors and the project owners, become confronted with other jurisdictions. Other national …
  • Nieuwe regels voor crowdfunding met ingang van 1 april 2016 Met ingang van 1 april 2016 zullen nieuwe regels van toepassing zijn op loan based crowdfunding en equity based crowdfunding. Een omschrijving van de voornaamste wijzigingen kunt u nalezen in onze nieuwsbrief: 20160316 – New Crowdfunding rules as per 1 April 2016