Nieuws & publicaties

Nieuws
  • FinTech: een worsteling voor wetgevers en toezichthouders. Brengt het FinTech actieplan verduidelijking? In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie het FinTech actieplan. De diversiteit aan voorgestelde acties kenmerkt de worsteling die wetgevers en toezichthouders hebben met de technologische innovatie binnen de financiële sector. FinTech is een sector en niet één type onderneming. Door de veelheid aan verschijningsvormen is het lastig om een eenduidig toezichtrechtelijk kader te creëren …
  • Beheerders van crypto fondsen opgelet! De AFM heeft recentelijk een waarschuwingsbrief gepubliceerd waarin zij haar zorgen deelt in hoeverre beheerders van beleggingsinstellingen die beleggen in crypto’s kunnen voldoen aan de eisen die in de AIFMD worden gesteld. In de brief stelt de AFM enkele vragen op het gebied van liquiditeitsbeheer, waardering, de bewaardersrol en het productontwikkelingsproces. Beheerders van crypto fondsen …
  • Reactie op consultatie Europese Crowdfunding Verordening Op 8 maart jl. publiceerde de Europese Commissie het FinTech Actieplan. Eén van de actiepunten betreft het voorstel voor een Europese Crowdfunding Verordening (de European Crowdfunding Service Providers Regulation). Eind vorig jaar sloot de Europese Commissie een onderzoekende initiële impact analyse af waarin de vraag centraal stond of er op Europees niveau enige regulering of …
  • GDPR Checklist GDPR CHECKLIST – 10 Aandachtspunten Nog maar iets meer dan 2 maanden te gaan voordat dat de General Data Protection Regulation (“GDRP”) (De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))  op 25 mei 2018 in werking treedt. De regelgeving uit de GDPR komt in de basis grotendeels overeen met de regelgeving uit de Wet bescherming persoonsgegevens, maar brengt …
  • European Commission brings crowdfunding to the next level On 8 March 2018, the European Commission published a proposal for a crowdfunding regulation as well as a proposal to amend MiFIDII. Under the proposal for a Crowdfunding Regulation, the exploiting entities of business crowdlending platforms and crowdinvesting platforms (in the proposal: crowdfunding service providers, “CSPs”) are offered a possibility to either opt for a …
  • Januari 2018 – De maand van de Crypto’s De eerste maand van 2018 stond bol van de activiteiten rondom cryptocurrencies. Zo was er de ‘Dag van de Crypto’ in Amsterdam RAI en het ICFG-symposium ‘Cryptogeld’ dat plaatsvond bij De Nederlandsche Bank. Op 24 januari heeft er bij het Ministerie van Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden over cryptocurrencies en Initial Coin Offerings (ICOs). Cryptocurrencies zijn …
  • Bijdrage Lustrumbundel Vereniging voor Financieel Recht getiteld ‘Alternatieve financieringsvormen’ De kredietcrisis en de aanscherping van kapitaaleisen die op kredietinstellingen van toepassing zijn, resulteerde vanaf 2008 in het opdrogen van beschikbaar financieringskapitaal voor de reële economie. Nieuwe, innovatieve, partijen sprongen in het ontstane gat door de steeds groter wordende financieringsvraag in te vullen via niet-bancaire alternatieve financieringsvormen. Aangewakkerd door technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die …
  • Reactie (in het Engels) FG Lawyers – Consultatie Europese Commissie t.a.v. Europees wettelijk kader voor financial-return based crowdfunding De Europese Commissie heeft onderzocht in een zogenaamde ‘inception impact assessment’ of het wenselijk is om een Europees wettelijk kader te creëren voor crowdfunding platformen waarbij de geldgevers een financiële tegenprestatie ontvangen van de geldvrager op de investering die zij doen via het crowdfunding platform. Dit kunnen crowdlending platformen zijn en crowdinvesting platformen. De Europese …
  • Reactie FG Lawyers – Consultatie Nederlands wettelijk kader crowdlending platformen Naar aanleiding van de wetgevingsbrief van de AFM heeft het Ministerie van Financiën een consultatie uitgeschreven voor het creëren van een wettelijk kader voor crowdlending platformen. Crowdlending platformen opereren momenteel op grond van een ontheffing voor het verbod om te bemiddelen bij het aangaan van leningen tussen een onderneming en particuliere beleggers. De ontheffing houder …
  • Reactie (in het Engels) FG Lawyers – Fintech Consultatie Europese Commissie FinTech’ is één van de ‘buzz words of today’. FinTech betreft de technologie gedreven innovatie binnen de financiële sector. FinTech resulteert veelal in disintermediatie omdat onderdelen in de waardeketen rondom financiële dienstverlening efficiënter worden gemaakt, evenals gebruiksvriendelijker, goedkoper en meer toegesneden op de wensen van de klant met behulp van technologische ontwikkelingen. De Europese Commissie …