Procedures

Paleis-van-Justitie
FG Lawyers richt zich op de algemene en de ondernemings- en effectenrechtelijke procespraktijk, waaronder:

Geschillen naar aanleiding overnames
Enquêteprocedures
Uitkoopprocedures
Geschillen tussen aandeelhouders
Geschillen over commerciële contracten
Beurs- en effectenrechtelijke geschillen
Arbitrages