Track-record

Track-record FG Lawyers

BWw (augustus 2017)
Met behulp van FG Lawyers bevestigde de AFM dat het beheren van een coöperatie waarin met
privaat kapitaal van nabij wonende burgers een windmolen is aangekocht en wordt onderhouden
niet valt onder de reikwijdte van de AIFMD.

Icepay (juli 2017)
FG Lawyers stond betaalinstelling Icepay bij ten behoeve van het verstrekken van vereiste legal
opinions aan European Payments Council voor de toetreding tot diverse SEPA Schemes.

Bloqhouse (eerste helft 2017)
FG Lawyers adviseerde Bloqify en Bloqhouse over de financieel toezichtrechtelijke gevolgen van
het beoogde business model waarin vastgoedfondsen digitale deelnemngsrechten via smart
contracts kunnen aanbieden en welke via een blockchain kunnen worden verhandeld.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders (2017)
FG Lawyers assisteerde JWG bij het aanvragen van een vergunning voor het bemiddelen in
consumptief krediet.

Crowdlease (2016)
FG Lawyers adviseerde Crowdlease ter zake het toezichtrechtelijke kader dat gepaard gaat met
het aanbieden van financial lease en operating lease door particuliere beleggers aan
ondernemingen via een crowdfunding platform.

Verkoop van Xendo aan Sovereign Capital(mei 2016)
FG Lawyers adviseerde de oprichters van Xendo, een onafhankelijke consultancy en project management onderneming op het gebied van pharmaceutische producten, medische apparaten en zorg, aan Sovereign Capital, een Engelse private equity buy & build investeerder. De transactie werd gestructureerd als een management buy-out (MBO).

CrowdFundRES Project (mei 2016)
FG Lawyers heeft in samenwerking met de Universiteit Groningen de bijdrage voor Nederland geschreven in het onderzoek naar crowdfunding in hernieuwbare energieprojecten in Europa onder het Horizon2020 programma van de Europese Commissie. Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Crowdfunding Crossing Borders (maart 2016)
In samenwerking met CrowdfundingHub, heeft FG Lawyers een onderzoek geïnitieerd in 11 EU Lidstaten met betrekking tot de civielrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met crowdfunding buiten de landsgrenzen. Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Verkoop door Sanoma van Autotrader.nl (februari 2016)
FG Lawyers adviseerde Sanoma bij de verkoop van Autotrader.nl, een van Nederland’s grootste autosites, aan Autoscout24.nl van de Scout24 Group.

Advisering Vereniging Samenwerkende Kredietunies (januari 2016)
Tezamen met Zuidbroek Ondernemingsrecht Notarissen assisteerde FG Lawyers de brancheorganisatie voor kredietunies, Vereniging Samenwerkende Kredietunies, bij het opstellen van de modeldocumentatie voor haar leden, diverse kredietunies die ofwel het bemiddelingsmodel ofwel het centrale kasmodel hanteren.

Implementatie Zencap acquisitie door Funding Circle (december 2015)
FG Lawyers stond Funding Circle in Nederland bij ter zake de implementatie van de acquisitie van Zencap (dat nadien handelt onder de naam Funding Circle)

Advisering Stichting Full Reserve bij opzetten van een depositobank (december 2015)
FG Lawyers assisteerde Stichting Full Reserve bij het opstellen van een reikwijdteonderzoek binnen de Wet op het financieel toezicht op verzoek van DNB om inzichtelijk te maken welke toezichtrechtelijke mogelijkheden en drempels er in de huidige wet- en regelgeving zijn om een risicoloze depositobank op te richten waarbij depositohouders ook gebruik kunnen maken van het girale betalingsverkeer.

Serie B financiering BiosanaPharma (december 2015)
FG Lawyers adviseerde BiosanaPharma, een Australisch-Nederlandse onderneming die zich bezig houdt met de ontwikkeling en productie van monoclonale antilichamen met focus op biosimilars, bij haar Serie B vervolgfinanciering door Ginward Ltd (UK/Singapore).

Verkoop van BioNovion aan Aduro Biotech (september 2015)
FG Lawyers adviseerde BioNovion en haar founders bij de verkoop van de vennootschap door founders en seed investors aan Aduro Biotech, een onderneming genoteerd aan NASDAQ die zich bezig houdt met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van immuuntherapie tegen kanker.

Debt sale door Santander aan PRA Group (juli 2015)
FG Lawyers adviseerde Santander Consumer Finance Benelux, bij de periodieke overdracht van vorderingen aan de PRA Group, een van de marktleiders wereldwijd op het gebied van debt recovery en genoteerd aan NASDAQ.

Samenwerking van BioNovion met Genmab (2014/2015)
FG Lawyers adviseerde BioNovion bij het aangaan van haar samenwerking met Genmab A/S, genoteerd aan de NASDAQ OMX Nordic Market, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van antilichamen voor immuuntherapie tegen kanker.

Herstructurering Homburg Invest/Geneba Properties (maart 2014)
FG Lawyers adviseerde het (interim) management van Geneba Properties, genoteerd op het handelsplatform van NPEX, bij de herstructurering van Homburg Invest, een Canadees onroerend goed fonds waaruit de vennootschap ontstond.

Verkoop vermogensbeheer Aberdeen Asset Management (september 2013)
FG Lawyers adviseerde Aberdeen Asset Management bij de verkoop van een deel van haar vermogensbeheeractiviteiten in Nederland aan BNP Paribas.